Страници

понеделник, 3 март 2014 г.

Banner Saga - came for the fight stayed for the storyFew things first:

  • This is my opinion on Stoic's game.
  • The review will be in two languages - bulgarian and english, in this order.
  • This is review, I have finished the game, so I kinda know what I'm talking about.


 


 Чух за Banner Saga преди около година, за първи път и си казах "О, интересно походови битки..." и забравих за нея. Преди около месец обаче един от множеството канали в YouTube ме подсети за нея и реших да я пробвам, ето какво открих.
   
      Играли ли сте книги-игри? Да? Добре, харесвате ли ги? Да? Чудесно! Продължавайте да четете тогава. В Banner Saga ще взимате много решения в стил "книга-игра", които ще имат голямо значение за бъдещето на героите ви. От решенията ви ще зависят животи, кой ви е враг, кой приятел, с какви единици ще разполагате в битките и много други. С две думи решенията ви ще са разликата между живота и смъртта за много от персонажите в играта.   


           Но за какво се разказва в играта все пак - в един сумрачен, студен, вдъхновен от скандинавските епоси свят, в който боговете са мъртви, слънцето никога не залязва, а е спряло някъде преди залез, живеят три раси - хората, варл (рогати гиганти) и дредж.Последните са лошите и успешно са победени от съюза на хората и варл. Сега гигантите и хората живеят в крехък мир. Но дредж отново са тук и варл и хората трябва да бягат или да се бият за оцеляването си, защото враговете избиват всичко що се движи и не е дредж. Вашите герои трябва да оцелеят, не да победят, а да оцелеят, защото на пръв поглед нямат шанс срещу Врагът. А новото нападение е може би дори началото на Краят.

      В процесът на игра научавате повече за героите си, а те са добре измислени, със собствен характер и ценности, различни един от друг. Разкриват се и много интересни истини за героите от Войната, за дредж, защо те са нападнали отново хората и варл и много други. Историята наистина много ми хареса, следях я с удоволствие и огроомен интерес. Но скандинавската митология ми е стара слабост, така че това имаше своята роля за  насладата ми от историята.
            Още в началото играта стоварва в ръцете ви съдбите на група важни варл и група селяни от погранично село, което е нападнато от дредж. В началото двете групи са отделни сюжетни линии, но по някое време се срещат и до края остават заедно. Което е ок, предполагам, на мен лично щеше да ми хареса, ако си бяха останали разделени или се бяха срещнали за малко.
      Сега малко за механиките на играта - ще срещнете доста различни герои и всяка дума, която си казвате с тях или всяко действие, което ги накарате да извършат ще е от значение в бъдеще. И двете групи пътуват почти постоянно от град в град, мъчейки се да оцелеят. Когато пътуват вие ще виждате керван с огромно, прекрасно знаме развяващо се над него, а главните герои – вървящи най - отпред. Знамето си има своя собствена символика, но нея ще я разберете, след като изиграете играта. ;) Докато пътувате ще минават дни и за да изхранвате керванът си, ще се нуждаете от провизии, които ще си купувате от градовете, които посещавате. По пътя си ще ви се случват всякакви неща –  ще ви нападат дредж и разбойници, ще спасявате други пътници, ще взимате или ще гоните хора от кервана си и всякакви други.

   
     Но освен много приказки, вие ще водите и доста битки, които определено ще ви предложат предизвикателство. За всяка битка ще можете да си избирате няколко персонажа от всички, които сте привлекли на своя страна, да вземат участие в боя. Той от своя страна, както вече споменах, протича на ходове. Играта предлага доста добро разнообразие от различни класове бойци, с полезни и разнообразни умения. В групата си вие ще имате копиеносци, стрелци с лък, войни, щитоносци и много други. Интересно е, че различни герои, които са един клас, имат различни умения, които съвпадат с уменията им като герои, а не като клас.


      Механиката на боя е малко объркваща в началото. Всяка единица има два показателя - сила и защита, ако защитата е по - висока от силата на атакуващия, то той не нанася никакво поражение, но има и специален вид атака, която нанася поражение на защитата само. И така трябва да се опитвате да сваляте както защитата, така и силата на противника си, защото той дори и да има малко защита, с много сила все още ще ви нанася голямо поражение. Тук влизат в действие уменията на войните ви и докато в началото ще печелите битки и без тях, то към края на играта ще трябва да сте се научили да ги използвате максимално ефективно, защото иначе нямате шанс.
     След всяка битка (както и след някои събития и решения, които взимате) ще печелите слава, която е ресурса ви в играта и се използва да си купувате провизии (странно е, да) и да развивате героите си. Когато всеки герой направи определен брой убийства ще вдига ниво и ако имате нужната слава, то ще можете да му увеличите показателите. От нивото на героя ви зависи колко силни предмети може да носи, но предметите не са много и наистина силни ще намерите чак към края на играта.
    
     Заключение  

    The Banner Saga е добра комбинация между RPG,  походова стратегия и книга-игра, с чудесна история, вдъхновена от скандинавската митология, добри герои и много приятен стил на графиката, която, ако харесвате всички тези неща, ще ви омагьоса и ще я изиграете на един дъх! Освен това краят крещи, че ще има втора част, която вече е потвърдена от Stoic, така че очакваме я с нетърпение. Както казах привлече ме походовата битка, изиграх я заради интересната история.

Официален сайт
The Banner Saga Steam
I heard about Banner Saga a year ago or so and my first thought was “Oh, turn-based fights!” and I forgot about it until a month ago when one of the many YouTube channels reminded me of it. So I decided to try it, see what I found.
Have you played “choose your own adventure”? Yes? Cool, did you like it? Yes? Great, keep reading then.

In Banner Saga you will make many important decisions in “choose your own adventure” style and they will matter a lot. They will be decisive for the future of your characters. Only your actions will decide who will be you friend and who will be your foe.


But what is the story of the game, you may ask? In a dark, gloomy world, inspired heavily by Norse mythology, the gods are dead and the sun have stopped, spreading nothing but twilight. In it live the humans, the varl (horned giants) and the dredge (bad guys).


The bad guys have been defeated once by the allied forces of the first two and now the humans and the giants live in fragile peace. But the Dredge have returned and varl and humans alike struggle for their survival, because victory against The Enemy doesn’t seem possible. And this massive invasion may be even The End of all.
During your play you will learn more about your characters and you will see them developing in front of your eyes. And they’re well made, having characters, different from each other. You will also learn many truths about the past war, its heroes and why The Dredge have returned. The story really got me, but I’ve been interested in Norse mythology for years and that was may be some part of the reason to enjoy the game so much.
In the very start you will have to manage two groups of characters – some important varls and group of villagers who run from the invading dredge. The two story lines go parallel with each other, but at some point connect and become one whole, which is ok I guess, though I may have liked it more if they have stayed separated or have met  just for short time.
Now, when you know what happens in this dark, cold world, let’s talk for the mechanics of the game – you will meet a lot of characters and every word you say to them or any action you make them do will have huge impact on the future. Both groups travel from town to town all the time, trying to survive and while you travel you’ll need provisions which you can buy from towns. While you travel your group turns into caravan with great banner waving above it and the main characters leading it. The banner itself have specific symbolic meaning, but you will learn what when you play the game. ;). While you travel all kind of things will happen to your caravan – you will be attacked by thugs, dredge, you help other travelers, take or drive out people from your caravan and many more.


But you will not only talk a lot during the game, you will also fight a lot, which definitely will provide challenge. For every battle, you will be able to choose who to take part, from all the characters that you have on your side. As I already said, the battle is turn-based and the game gives you good amount of different classes with useful abilities for your fights. You will command spearmen, archers, defenders, warriors and others. It’s interesting that some characters which are the same class have different abilities depending on their background and not on their class.
 
The core mechanic of the battle system is little confusing in the beginning. Every unit has two main stats – strength and defense. If your defense is higher than the strength of the attacking enemy unit you will take no damage, but the unit may also do a special attack damaging enemy’s defense. So you have to keep low both enemies’ defense and strength. Here comes in action characters’ skills and while in the beginning you will win fights without them, you will have to master them in the end or will stand no chance.
After every battle (and after some events and decisions you make) you get renown which is your resource in the game and you will use it to level up your characters and to buy supplies (yes it’s a little strange). Every time when a hero does certain number of kills, he will level up and if you have the needed renown, you will be able to raise his stats. There are few items in the game for your characters and their level decides which artifacts they can wear.

Conclusion 

The Banner Saga is great combination of RPG, turn-based strategy and “choose your own adventure”, with greatly presented story, inspired by Norse mythology and nice hand drawn art-style, so if you like all those things try it – it will enchant you and you will finish it in one play! Also Stoic has confirmed that there will be a second part, so we’re waiting. 

Official site
The Banner Saga Steam

Няма коментари:

Публикуване на коментар